۱۳۹۰ فروردین ۱۷, چهارشنبه

۵

امروز حساب کردم با احتساب روزی ۱۰۰ کیلومتر رانندگی کردن تا آخر عمر ۲،۹۲۰،۰۰۰ کیلومتر رانندگی  میکنم به عبارتی میتونم  با این این مقدار رانندگی ۱۶۲۲ بار  تا نیویورک برم و برگردم .

۱۳۹۰ فروردین ۱۶, سه‌شنبه

۴

امروز حساب کردم با احتساب روزی ۱ ساعت پشت ترافیک بودن و بدون احتساب جمعه ها ۲ سال و ۶ ماه از عمرم رو پشت ترافیکم

۱۳۹۰ فروردین ۱۵, دوشنبه

۳

امروز حساب کردم اگه بخوام با همین وضیعیت روزی ۵ ساعت پای اینترنت  بشینم ۱۳ سال از عمرم پای اینترنت میره

۱۳۹۰ فروردین ۱۴, یکشنبه